การบริการ

- ตรวจวินิจฉัยและรักษา ผมร่วง, ผมบาง ศีรษะล้าน, หนังศีรษะอักเสบ รังแค, เชื้อราที่หนังศีรษะ

- ฟืนฟูสุขภาพเส้นผมและหนังศีรษะ ด้วยโปรแกรมทรีทเม้นท์พิเศษจากต่างประเทศ

- เลเซอร์กระตุ้นรากผม ช่วยเพิ่มปริมาณเส้นผมในผู้มีปัญหาผมบาง

เวลาทำการ

- วันจันทร์-ศุกร์ เปิด 12.00-20.30น. (แพทย์ออกตรวจ 17.00-20.00น.)

- วันเสาร์ เปิด 10.00-17.00 (แพทย์ออกตรวจ 10.00-17.00น.)

- หยุดวันอาทิตย์และวันหยุดราชการ

ทีมแพทย์

รศ.นพ.รัฐพล ตวงทอง, พญ.สุเพ็ญญา วโรทัย,
พญ.ดรัลพร ไตรวงศ์วรนาถ,
พญ.จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ,
พญ.ศกุนี นิรันดร์วิชย, พญ.กัณห์ชลิต ถนอมกิตติ,
นพ.ธนิศร สุขะกุล, พญ.พิชญา มณีประสพโชค,
พญ.ชญาณี ลิขิตวัฒนานุรักษ์, พญ.พิชานี ฉวีกุลรัตน์

เกี่ยวกับเรา


แฮร์ด๊อกเตอร์ คลินิก